THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

HỆ THỐNG AN NINH & NHÀ THÔNG MINH

Camera SPA-1211-N

415.000₫

Camera SPA-2211-K

545.000₫

Camera SPA-1211-K

560.000₫

Camera SPA-1212-N

695.000₫

Camera SPA-1212-K

775.000₫

Camera SPA-2212-K

805.000₫

Camera SPA-2411-K

810.000₫

Camera SPA-2213-K

970.000₫

Camera SPA-1213-K

975.000₫

Camera SPA-2412-K

1.020.000₫

Camera SPI-1311-KP

1.140.000₫

Camera SP-HW-1201

1.210.000₫
- 38%

Camerra Kbvision KX-1004C4

480.000₫

770.000₫

- 32%

Camerra Kbvision KX-1003C4

520.000₫

770.000₫

- 36%

Camerra Kbvision KX-1002SX4

620.000₫

970.000₫

- 36%

Camerra Kbvision KX-1001S4

620.000₫

970.000₫

- 34%

Camerra Kbvision KX-1002C4

625.000₫

940.000₫

- 33%

Camerra Kbvision KX-1001C4

630.000₫

940.000₫

- 34%

Camerra Kbvision KX-1302C

710.000₫

1.080.000₫

- 33%

Camerra Kbvision KX-1012S4

720.000₫

1.080.000₫

- 33%

Camerra Kbvision KX-1011S4

720.000₫

1.080.000₫

- 35%

Camerra Kbvision KX-1301C

725.000₫

1.120.000₫

- 35%

Camerra Kbvision KX-2012C4

745.000₫

1.140.000₫

- 35%

Camerra Kbvision KX-2011C4

750.000₫

1.160.000₫

SEAGATE® Desktop HDD-250GB

1.000.000₫

SEAGATE® NAS HDD-2TB

3.030.000₫

SEAGATE® SURVEILLANCE HDD-1TB

1.690.000₫
- 25%

SWITCH POE KX-SW04iP1

3.585.000₫

4.780.000₫

- 25%

SWITCH POE KX-SW04P1

1.395.000₫

1.860.000₫

- 25%

SWITCH POE KX-SW08P1

2.865.000₫

3.820.000₫

- 25%

SWITCH POE KX-SW16SFP2

7.155.000₫

9.540.000₫

- 25%

SWITCH POE KX-SW24SFP2

8.550.000₫

11.400.000₫

SEAGATE® Desktop HDD-1TB

1.580.000₫

SEAGATE® Desktop HDD-2TB

2.360.000₫

SEAGATE® Desktop HDD-4TB

4.410.000₫

SEAGATE® NAS HDD-4TB

5.015.000₫
- 25%

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN

2.100.000₫

2.800.000₫

- 32%

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SW251VN

6.800.000₫

10.000.000₫

- 55%

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SF70VN

2.500.000₫

5.500.000₫

- 52%

Màn hình chuông cửa Panasonic VL-MF70VN

1.900.000₫

4.000.000₫

- 50%

Camera cửa Panasonic VL-VF580VN

800.000₫

1.600.000₫

- 69%

Camera cửa Panasonic VL-V522LVN

900.000₫

2.890.000₫

- 25%

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W617

2.500.000₫

3.320.000₫

- 34%

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SW274VN

7.050.000₫

10.700.000₫

- 35%

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SV71VN

3.700.000₫

5.700.000₫

- 30%

Camera chuông cửa IP Dahua VTO6000CM

3.200.000₫

4.560.000₫

- 31%

Camera chuông cửa IP Dahua VTO2000A

3.500.000₫

5.060.000₫

- 30%

Camera chuông cửa IP Dahua VTO2111D-WP (Wifi)

2.800.000₫

3.980.000₫

- 32%

Màn hình chuông cửa IP Dahua VTH1520A

3.600.000₫

5.260.000₫

- 31%

Màn hình chuông cửa IP Dahua VTH1550CH

3.700.000₫

5.400.000₫

- 29%

Màn hình chuông cửa IP Dahua VTH1510CH

3.500.000₫

4.930.000₫

- 29%

Màn hình chuông cửa IP Dahua VTH5221D/DW

4.400.000₫

6.240.000₫

- 36%

Bộ chuông hình IP Dahua VTH1510CH-VTO2000A

6.400.000₫

9.990.000₫

- 39%

Bộ chuông hình IP Dahua VTH1510CH-VTO2111D

6.200.000₫

10.220.000₫

Thảm sợi ngắn I0002

1.400.000₫

Thảm một màu REFLEX_40123060

4.800.000₫

Thảm lông xù E0002

2.600.000₫

Thảm lông xù E0003

2.600.000₫

Thảm lông xù E0004

2.600.000₫

Thảm lông xù E0005

2.600.000₫

Thảm lông xù E0006

2.600.000₫

Thảm lông xù E0007

2.600.000₫

Thảm lông xù E0008

2.600.000₫

Thảm lông xù E0009

2.600.000₫

Thảm lông xù E0010

2.600.000₫

Thảm lông xù E0011

2.600.000₫

Thảm sợi ngắn B0001

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn B0002

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn B0003

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn B0004

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn B0005

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0001

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0002

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0003

6.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0004

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0005

6.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0006

3.600.000₫

Thảm sợi ngắn R0007

3.600.000₫
Lên đầu trang